بررسی مسایل تربیتی جوانان در روایات
72 بازدید
ناشر: زیتون
نقش: نویسنده
شابک: 2-59-7788-964
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در متون اسلامی روایات فراوانی درباره مسائل تربیتی جوانان وجود دارد که تاکنون کمتر صورت تحلیلی به آن پرداخته شده است. آنچه در این کتاب ارایه می شود علاوه بر ذکر روایات و برداشت های محتمل از آنها تحلیلی بر روایات ناظر به مسائل و مباحث تربیتی جوانان است که فراتر از دلالت تطابقی آنها و در یک نگاه مجموعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحلیل در سه محور ، 1. شخصیت جوان از منظر روایات 2. اصول و روش های ناظر، تربیت جوانان 3. محتوای تربیت شایسته جوانان ارائه شده است.